Informacja o ochronie danych osobowych – ORtus Olimpia Miłosz-Rosa

Szanowny Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europjeskiego i Rady UE w sprawach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez ORtus Olimpia Miłosz-Rosa Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Zależy nam abyście mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort w korzystania z usług naszej firmy.Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ORtus Olimpia Miłosz-Rosa z siedzibą w Celbowo 22, 84-100 Puck, NIP : 587-162-30-89.
2.Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: ORtus Olimpia Miłosz-Rosa, Celbowo 22, 84-100 Puck, lub mailowo na adres: biuro@ortus.com.pl .
3.Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na pozyskaniu zamówień od naszych klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami producentów i podwykonawców.
Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zamówień, między innymi: zakup, sprzedaż, obsługę płatności, ewentualnych reklamacji,
czynności windykacyjne czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zamówienia.
4.Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zamówień, zlecanych ORtus Olimpia Miłosz-Rosa, obsługi innych produktów, oferowanych przez ORtus Olimpia Miłosz-Rosa, jak również do celów statystycznych
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak na przykład: otrzymane zamówienie, zapytania handlowe, oferty handlowe, formularz kontaktowy na stronie www.ortus.com.pl
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być dostawcy, pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.
7. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zamówienia.
8. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania Państwa danych osobowych, usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 2 powyżej.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).
11. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.